Andel företagare, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 589 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.