Förvärvsfrekvens, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 12 433 människor (2019). Landarealen är 330 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.