Förvärvsfrekvens, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 810 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det högsta i landet med 88,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.