Andel högutbildade, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 128 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 48:e högsta i landet med 29,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.