Andel högutbildade, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 12 140 människor (2018). Landarealen är 330 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.