Andel högutbildade, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 810 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 47:e högsta i landet med 28,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.