Skattesats, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 12 433 människor (2019). Landarealen är 330 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.