Skattesats, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 589 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Habo kommun till 33,93 procent, vilket var den 80:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.