Befolkningsökning, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 810 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Habo kommun den sjuttonde högsta i landet med 5,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.