Befolkningsökning, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 589 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Habo kommun den fjortonde högsta i landet med 6,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.