Befolkningsökning, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 275 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Habo kommun den tolfte högsta i landet med 5,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.