Medelålder, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 810 invånare. Värdet för medelålder är det nionde lägsta i landet med 38,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.