Invånare i kommunen, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 12 589 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 109:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.