Invånare i kommunen, Habo

Habo kommun ligger i Jönköpings län och har 13 128 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 113 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.