Kommunens kostnader, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 438 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 91:a högsta i landet med 68 208 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.