Kommunens skatteintäkter, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 48:e högsta i landet med 51 304 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.