Anställda i kommunen, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare. Värdet för anställda i länet är det 75:e lägsta i landet med 808 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.