Andel förtidspensionärer, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 614 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 58:e lägsta i landet med 3,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.