Nyföretagande, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 438 invånare. Värdet för nyföretagande är det 35:e lägsta i landet med 8,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.