Andel företagare, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Värdet för andel företagare är det 69:e lägsta i landet med 8,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.