Andel företagare, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare. Värdet för andel företagare är det 36:e lägsta i landet med 4,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.