Sysselsättningsgrad, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 438 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 36:e högsta i landet med 85,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.