Andel högutbildade, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjuttonde lägsta i landet med 13,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.