Andel högutbildade, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 25:e lägsta i landet med 13,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.