Skattesats, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Gnosjö kommun till 34,00 procent, vilket var den 64:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.