Befolkningsökning, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Gnosjö kommun den 31:a lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.