Befolkningsökning, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 438 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Gnosjö kommun den 21:a lägsta i landet med −2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.