Befolkningsökning, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 614 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Gnosjö kommun den 49:e lägsta i landet med −1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.