Befolkningsökning, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Gnosjö kommun den fjortonde lägsta i landet med −3,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.