Medelålder, Gnosjö

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 570 invånare. Värdet för medelålder är det 86:e lägsta i landet med 42,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.