Företagens lönsamhet, Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 481 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 77:e högsta i landet med 13,8 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.