Kommunens skatteintäkter, Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 481 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 89:e högsta i landet med 51 333 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.