Kommunens skatteintäkter, Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 556 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 82:a högsta i landet med 48 969 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.