Sysselsättningsgrad, Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 481 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 79:e högsta i landet med 84,3 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.