Befolkningsökning, Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 481 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Gislaveds kommun den 44:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.