Befolkningsökning, Gislaved

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 014 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Gislaveds kommun den 43:e lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.