Företagens lönsamhet, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 13,2 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.