Statsbidrag och utjämning till kommunen, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 17 667 människor (2018). Landarealen är 804 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.