Kommunens skatteintäkter, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 90:e högsta i landet med 51 332 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.