Kommunens skatteintäkter, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 834 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 92:a högsta i landet med 48 560 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.