Andel förtidspensionärer, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 788 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 75:e högsta i landet med 5,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.