Andel företagare, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 9,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.