Sysselsättningsgrad, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.