Förvärvsfrekvens, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 858 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.