Andel högutbildade, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 834 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 88:e högsta i landet med 23,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.