Skattesats, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Eksjö kommun till 34,02 procent, vilket var den 70:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.