Befolkningsökning, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 750 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Eksjö kommun nära genomsnittet med −0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.