Befolkningsökning, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 834 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Eksjö kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.