Invånare i kommunen, Eksjö

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och har 17 858 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 135:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.