Kommunens skatteintäkter, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 892 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 154 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.