Kommunens skatteintäkter, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 824 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 000 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.