Anställda i kommunen, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 892 invånare. Värdet för anställda i länet är det 32:a lägsta i landet med 545 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.