Andel förtidspensionärer, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 6 832 människor (2018). Landarealen är 521 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.