Andel företagare, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 892 invånare. Värdet för andel företagare är det 42:a högsta i landet med 9,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.