Förvärvsfrekvens, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 824 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 72:a högsta i landet med 83,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.