Andel högutbildade, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 892 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.