Andel högutbildade, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 852 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.