Skattesats, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 824 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Aneby kommun till 33,85 procent, vilket var den 90:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.