Befolkningsökning, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 824 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Aneby kommun nära genomsnittet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.