Befolkningsökning, Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 852 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Aneby kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.