Kommunens kostnader, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 113 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det femtonde högsta i landet med 77 425 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.