Kommunens skatteintäkter, Strömsund

Strömsunds kommun ligger i Jämtlands län och har 11 473 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 112 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.